Wat is de ‘Human Shadow’?

Wat is de menselijke schaduw? Je ego is je zelfconcept. Je ego is het deel van jou dat zich vormt als een soort aparte identiteit. Als je geboren bent, is je ego nog niet volledig gevormd. Maar naarmate je ouder en volwassener wordt, wordt je ego gevormd door je...

Hoe werk je met het innerlijke kind?

Als volwassene denken we dat onze jeugd voorbij is, maar dat is niet het geval. Ons innerlijk  kind leeft nog steeds in jou. De percepties en overtuigingen van je innerlijke kind beïnvloeden de manier waarop je denkt, voelt en handelt in je dagelijkse leven. Als je in...

Hoe werkt een onderdrukte herinnering?

Een onderdrukt herinnering treedt op wanneer een situatie gepaard gaat met een hoog niveau van trauma of stress, en de herinnering van de hele situatie onbewust geblokkeerd wordt, waarbij de persoon geen idee meer heeft van het verleden. Hoewel het verleden een...

What is Suppressed Memory?

A suppressed memory occurs when a situation is associated with a high level of trauma or stress, and the memory of the entire situation is unconsciously blocked so that the person has no memory of it at all. Even though the memory affects that person on a conscious...

How the Human Shadow Works

What is the Human Shadow? Your is ego is your self-concept. Your ego is the part of the internal you that forms as a kind of separte identity. When you are born, your ego is not yet fully formed. But as you grow up and mature, your ego is formed through your...

What is inner-child work?

As an adult we think our childhood has ended, but it hasn’t. Your child self is still alive within you. Your inner-child perceptions and beliefs affect the way you think, feel and act in your day-to-day life. When you experienced things in your childhood that...