Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Yogastudio Naomi – versie 2022

Artikel 1: Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 De yogadocent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 De yogadocent is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van de yogadocent, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 De deelnemer koopt een leskaart of een losse les waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.
2.2 De leskaart (10 lessen) of losse lessen is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.4 De deelnemer dient de 10 lessen binnen het gestelde termijn te gebruiken (gaat in vanaf de eerste les).

2.5 Wanneer de deelnemer de les niet kan volgen, dient de deelnemer zich 3 uur voor de les af te melden. Heeft de deelnemer zich niet op tijd afgemeld, dan is de les geboekt en is de deelnemer deze les kwijt. Er vindt geen restitutie plaats van het lesgeld.

Artikel 3: Betaling
3.1 De betaling van de leskaart dient voor de eerstvolgende les overgemaakt te worden.

Artikel 4: Yogamatten
4.1 Voor alle yogalessen kan de deelnemer gebruik maken van een yogamat en overige materialen.

Artikel 5: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
5.1 Op feestdagen (1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn er geen lessen. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 1 maand worden ingehaald.
5.2 Wanneer de lessen niet doorgaan wegens vakantie, dan zal dit tijdig worden gecommuniceerd per e-mail.
5.4 Indien deelnemer op vakantie gaat, kunnen de lessen in overleg met de yogadocent voor bepaalde tijd worden opgeschort.
5.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les inhalen. Dit gaat altijd in overleg met de yogadocent.

Artikel 6: Zwangerschap of ziekte
6.1 Bij ziekte kan in overleg met de yogadocent het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort (max. 1 jaar).
6.2 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden.
Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
6.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen, worden de overige lessen opgeschort.

Artikel 7: Wijzigingen lesrooster, prijzen
7.1 De yogadocent behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail en via de website.
7.2 De yogadocent behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

Artikel 8: Privacyverklaring

Klik hier: PRIVACYVERKLARING Yogastudio Naomi

Kvk 68657269 – www.yogastudionaomi.nl